Despite Slowdown, DFW Home Prices Higher Than 2021